Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางเว็บ mintufabet.xyz ซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจ และยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้แล้วนี้ โดยจะชี้แจงไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่แจ้งนั้นต้องเป็นความจริง หากตรวจสอบเจอว่ามีการผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ อาจจะมีการปฏิเสธสถานะการเป็นสมาชิกของคุณ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับอย่างดีตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีการนำออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อนแน่นอน
 3. การใช้งาน : ในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บของเรานั้น คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นวางเดิมพัน , การฝาก-ถอนเงิน , การร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเว็บจัดขึ้น รวมไปถึงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในเว็บของเรา
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : mintufabet.xyz ขอปฎิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการภายในเว็บของเรา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกสมาชิก : ถ้าคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกให้หยุดดำเนินการใด ๆ ภายในเว็บ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทางเว็บทราบทันที รวมถึงหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ สถานะการเป็นสมาชิกของคุณจะถูกยกเลิกทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : mintufabet.xyz จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้บริการกับทางเว็บของเรา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : mintufabet.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ตามดุลยพินิจของทางเว็บตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บ mintufabet.xyz รวมไปถึงภาพโลโก้กราฟิกที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้า จัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด และไม่สามารถนำออกไปเผยแพร่ แก้ไข หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดนี้ควบคุมตามกฎหมาย หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นจะดำเนินการทางกฎหมายทันที
 10. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนี้ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง contact@mintufabet.xyz
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข ทางเว็บมีสิทธิ์ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร และอาจจะยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ mintufabet.xyz ถือเป็นการยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ทันที